Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Projekt :

  „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem”

 • Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2012:

  Na dostawę serwerów typu blade.

  Zamówienie jest realizowane w ramach projektu:
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1
  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.
  Projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem – PKWiU 62.09.20.0” szczegóły...

  Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2012:

  Na dostawę nośników SSD do serwerów typu blade.

  Zamówienie jest realizowane w ramach projektu:
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1
  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.
  Projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem – PKWiU 62.09.20.0” szczegóły...

  Załączniki:

 • Zapytanie ofertowe z dnia 12.07.2012:

  Na dostawę nośników SSD do serwerów typu blade.

  Zamówienie jest realizowane w ramach projektu:
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013
  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych – Działanie 4.1
  Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R.
  Projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem – PKWiU 62.09.20.0” szczegóły...

  Załączniki:

  1. Unieważnienie...

 • Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2012:

  Na dostawę zestawów badawczych niezbędnych do badań skonstruowanego prototypu urządzenia (pilota) z własnym oprogramowaniem oraz odbiornikiem do e-Głosowania, e-Testu oraz e-Dziennika.

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innow acyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1.  

 • Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2012:

  Na dostawę nośników SSD do serwerów typu blade.

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innow acyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1.  

 • Zapytanie ofertowe z dnia 18.01.2012:

  Na dostawę macierzy dyskowych wraz z nośnikami.

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innow acyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2.  
  3. Informacja o wynikach

 • Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2010:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

 • Zapytanie ofertowe z dnia 4.02.2010:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2.  
  3. Informacja o wynikach

 • Poprzednie