Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Projekt :

  „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem”

 • Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2011:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

 • Zapytanie ofertowe z dnia 19.11.2010:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

 • Zapytanie ofertowe z dnia 15.02.2010:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Formularz oferty

 • Zapytanie ofertowe z dnia 4.02.2010:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Formularz oferty
  2.  
  3. Informacja o wynikach

 • Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2010:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Specyfikacja dla zadania nr 1
  2. Specyfikacja dla zadania nr 2
  3. Specyfikacja dla zadania nr 3
  4. Specyfikacja dla zadania nr 4
  5. Specyfikacja dla zadania nr 5
  6. Specyfikacja dla zadania nr 6
  7. Specyfikacja dla zadania nr 7
  8. Wzór umowy
  9. Formularz oferty
  10.  
  11. Informacja o wynikach

 • Zapytanie ofertowe z dnia 7.07.2010:

  W ramach inwestycji pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia wraz z odbiornikiem i oprogramowaniem - PKWiU 62.09.20.0.”, współfinansowanej z Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 szczegóły...

  Załączniki:

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Formularz oferty
  4.  
  5. Informacja o wynikach

 • Aktualne oferty